1. Zakres ważności regulaminu

Niniejszy regulamin dotyczy wszystkich zamówień zawartych pomiędzy firmą K9 Thorn Ewelina Deputat ul. Jana Rubczaka 20, 54-002 Wrocław i jej Klientami w sklepie internetowym www.k9thorn.pl.

2. Przebieg procesu zamówienia, umowa kupna, limity zamówienia

Przebieg procesu zamówienia

K9 Thorn oferuje swoim Klientom szeroką gamę produktów dla zwierząt domowych. Klient, klikając na produkt lub opis produktu, przechodzi do strony ze szczegółami dotyczącymi np. rodzaju, wielkości. Produkt jest umieszczany w wirtualnym koszyku poprzez podanie żądanej ilości i kliknięcie na symbol koszyka zakupów.

Klikając na przycisk "Twój koszyk", wyświetlany w prawym górnym rogu sklepu, Klient przechodzi do strony, na której może w dowolnym momencie sprawdzić produkty w wirtualnym koszyku i w razie potrzeby dokonać zmian.

Jeśli Klient chce sfinalizować zamówienie, przechodzi dalej, klikając na przycisk "do zamówienia/kasy". Zarejestrowani Klienci mogą podać tutaj swój adres e-mail i hasło, aby skorzystać z zapisanych informacji w celu realizacji zamówienia. Alternatywnie Klient może zarejestrować się jako nowy użytkownik albo kontynuować zakup bez konieczności rejestracji. W takim wypadku Klient musi w następnym kroku podać swój adres i dane do rachunku.

Następnie, klikając na przycisk "Dalej", Klient przechodzi do przedostatniej strony "Podgląd", na której znajdują się wszystkie szczegóły dotyczące zamówienia (w tym ustawowy podatek VAT), dostawy i kosztów przesyłki.

Zamówienie zostaje odesłane poprzez kliknięcie przycisku "Wyślij zamówienie". Oznacza to, że wiążąca oferta kupna została złożona.

Umowa kupna

Przedstawienie asortymentu w sklepie K9 Thorn służy jako ilustracja i nie stanowi wiążącej oferty sprzedaży. Klient składa wiążącą ofertę kupna poprzez sfinalizowanie procesu zamówienia i kliknięcie na przycisk "Wyślij zamówienie". Wówczas Klient otrzymuje automatyczne potwierdzenie na podany adres e-mail (tzw. potwierdzenie zamówienia). To potwierdzenie zamówienia nie jest jeszcze zawiązaniem umowy. Zawarcie umowy kupna z K9 Thorn następuje w momencie, gdy K9 Thorn przyjmie zamówienie klienta, wysyłając zamówiony towar i potwierdzając to drugim e-mailem (potwierdzenie wysyłki).

Limity zamówienia

Produkty sprzedawane są wyłącznie konsumentom w ilościach detalicznych. Oferta K9 Thorn kierowana jest do osób, które są w wieku umożliwiającym im zdolność do czynności prawnych.

3. Ceny i koszty przesyłki

Ceny

Wszystkie ceny zawierają podatek VAT i pozostałe elementy składowe, dodatkowo doliczone mogą zostać koszty przesyłki.

Koszty przesyłki

Przy zamówieniach przesyłki wynosi 16 zł. Jest to niezależne od wagi paczek i ich liczby. Towary dostarczamy tylko na terenie Polski.

4. Dostawa

K9 Thorn dostarcza swoje towary tylko do konsumentów.

Jeśli w ofercie nie jest podane inaczej, czas dostawy wynosi od 1 do 5 dni roboczych. Czas liczony jest od momentu złożenia zamówienia, z wyjątkiem płatności przelewem - w tym wypadku liczony jest on od dnia zaksięgowania płatności.

Dostawa odbywa się w godzinach 09:00-17:00, jednak dokładny czas może być uzależniony od trasy kuriera

W przypadku, gdy nie wszystkie produkty dostępne są w magazynie, K9 Thorn zastrzega sobie prawo do zorganizowania na własny koszt częściowej dostawy, o ile Klient akceptuje takie rozwiązanie.

W przypadku, gdy K9 Thorn nie z własnej winy nie jest w stanie dostarczyć zamówionych produktów, ponieważ nie może ich już otrzymać od dostawcy, K9 Thorn może wypowiedzieć umowę. Wówczas K9 Thorn powinien niezwłocznie poinformować o tym fakcie Klienta i zaproponować podobny produkt. Jeśli jednak nie ma podobnych produktów w ofercie lub też Klient nie życzy sobie zamiany produktu, K9 Thorn zobowiązany jest do niezwłocznego zwrotu płatności.

Dostawy wewnątrz Unii Europejskiej nie podlegają obowiązkowi celnemu. W przypadku dostaw do krajów pozaunijnych, w szczególności Szwajcarii, obowiązek celny, podatkowy oraz inne mają zastosowanie i dopełnienie ich leży po stronie Klienta.

Jeśli doręczony towar został uszkodzony podczas transportu, Klient powinien niezwłocznie skontaktować się z Serwisem Klienta. K9 Thorn ma wówczas możliwość reklamacji towaru u podmiotu świadczącego serwis lub ubezpieczyciela. Jeśli Klient nie poinformuje o szkodzie powstałej w czasie transportu, nie ma to żadnego wpływu na ustawowe warunki gwarancji.

W celu bezproblemowej realizacji zamówienia, K9 Thorn przekazuje odpowiedniej firmie dostawczej adres mailowy i numer telefonu klienta. Przekazanie adresu mailowego i numeru telefonu jest obowiązkowym elementem zawieranej umowy kupna z K9 Thorn. Klientowi nie przysługuje w tej kwestii prawo wyboru lub odwołania. Więcej informacji jest dostępnych w naszym regulaminie o ochronie danych osobowych.

5. Zastrzeżenie własności

Towar pozostaje własnością K9 Thorn, aż do momentu całkowitej zapłaty za towar. Zastaw, przeniesienie własności w celu zabezpieczenia wierzytelności, przetwarzanie lub wprowadzanie zmian w wyglądzie przed przekazaniem prawa własności do produktu są dozwolone jedynie za zgodą sklepu K9 Thorn.

6. Prawo do odstąpienia od umowy

Klienci, będący konsumentami, mają prawo do zwrotu zamówionych towarów w ciągu 14 dni. Konsumentem jest każda osoba fizyczna, która dokonuje wiążącej prawnie transakcji, niezwiązanej z jej działalnością handlową lub zawodową. Odnośnie prawa do odstąpienia od umowy i wyłączenia od tego prawa, zastosowanie mają poniższe regulacje. W przypadku dalszych pytań, Klient może skontaktować się z Serwisem Klienta

Pouczenie o odstąpieniu od umowy.

Prawo do odstąpienia od umowy

Klient ma prawo odstąpienia od umowy – bez podania przyczyny - w ciągu 14 dni. Czas ten liczy się od dnia, w którym Klient lub upoważniona przez Klienta osoba (nie może to być jednak kurier firmy przewozowej), otrzymał ostatni zamówiony produkt.

Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować o tym fakcie firmę K9 Thorn telefonicznie lub w formie pisemnej np. listownie lub za pomocą poczty elektronicznej.

Aby odstąpienie od umowy było skuteczne, Klient musi poinformować o tym fakcie K9 Thorn w ciągu 14 dni.

Konsekwencje odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od umowy, K9 Thorn zwróci Klientowi wszystkie poniesione koszty, niezwłocznie, w ciągu 14 dni od daty otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy. Zwrot pieniędzy następuje w ten sam sposób, w jaki wpłynęła do nas płatność. Klient w żadnym wypadku nie jest obciążany kosztami tego zwrotu. K9 Thorn zastrzega sobie prawo do wstrzymania zwrotu, aż do momentu otrzymania towaru lub też potwierdzenia odesłania tegoż towaru.

Prosimy w ciągu 14 dni od dnia odstąpienia od umowy odesłać przesyłkę zwrotną na następujący adres:

K9 Thorn

Ul. Jana Rubczaka 20

54-002 Wrocław

Zwrot jest skuteczny, tylko jeśli zachowany został termin 14 dni.

K9 Thorn ponosi koszty zwrotu towaru tylko w przypadku odstąpienia od umowy. W przypadku wymiany towaru na inny Klient ponosi koszty wysyłki w obie strony.

Klient musi ponieść koszty trwałej utraty wartości towaru wówczas, gdy utrata ta powstała na skutek przekroczenia standardowego sprawdzenia właściwości bądź też sposobu użytkowania produktu.

Koniec pouczenia o odstąpieniu od umowy.

Wyłączenia prawa do odstąpienia od umowy

Prawo do odstąpienia od umowy nie ma zastosowania w przypadku produktów:

które nie są prefabrykowane, zostały przygotowane na specjalne zamówienie Klienta i są dostosowane do jego oczekiwań; produktów podatnych na szybkie zepsucie lub z krótką datą ważności, które nie nadają się do zwrotu z powodu ochrony zdrowia lub higieny lub których zabezpieczenie zostało zerwane po doręczeniu, które zostały nieodwracalnie zmieszane z innymi produktami już po doręczeniu.

 Formularz odstąpienia od umowy

Wzór formularza odstąpienia od umowy

Jeśli chcą Państwo odstąpić od umowy, prosimy o wypełnienie poniższego formularza i odesłanie go na poniższy adres:

— K9 Thorn Ul. Jana Rubczaka 20 54-002 Wrocław, k9@k9thorn.pl

— Ja/My (*) niniejszym informuję/informujemy (*) o moim/naszym (*) odstąpieniu od umowy-sprzedaży następujących towarów (*)/o świadczenie następującej usługi (*

— Data zamówienia (*)/data odbioru (*))

— Imię i nazwisko/Nazwa/nazwisko konsumenta(-ów)

— Adres konsumenta(-ów)

— Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

— Data

_______________

(*) Niepotrzebne skreślić.

7. Gwarancja i odpowiedzialność

W mocy prawnej pozostają ustawowe warunki gwarancji.

Sklep K9 Thorn nie odpowiada za konsekwencje nieprawidłowego stosowania produktów weterynaryjnych lub stosowania ich bez widocznej potrzeby.

8. Metody płatności i kupony

Metody płatności

Metody płatności dostępne w sklepie to: przelew natychmiastowy Przelewy24, karta kredytowa, przelew na polskie konto bankowe. W określonych przypadkach lub w zależności od wybranego przez klienta rodzaju dostawy, K9 Thorn zastrzega sobie prawo akceptacji jedynie niektórych metod płatności. Płatność poprzez wysyłkę gotówki lub czeków nie jest możliwa.

Przelew natychmiastowy Przelewy24

Szybka, bezpieczna i wygodna metoda płatności. Po złożeniu zamówienia zostaniesz przekierowany na stronę internetową swojego banku. Po dokonaniu transakcji automatycznie powrócisz na stronę K9 Thorn.

Płatność kartą kredytową (Mastercard lub Visa)

Pobranie pieniędzy z rachunku karty następuje w ciągu kilku dni od momentu wysłania towaru przez K9 Thorn do klienta.

Przelew na polskie konto bankowe (przedpłata)

Prosimy przelać należną kwotę w ciągu 7 dni od złożenia zamówienia.

Dane do przelewu na polskie konto bankowe:

Rachunek bankowy:  Santander Bank Polska S.A.

Nr konta dla przelewów w PLN: 22 1090 2529 0000 0001 4943 2368

Odbiorca: K9 THORN EWELINA DEPUTAT

Adres odbiorcy:

K9 Thorn Ewelina Deputat,

Ul. Jana Rubczaka 20

54-002 Wrocław

Tytuł przelewu: numer zamówienia

Zamawiający: Imię i nazwisko

Kwota przelewu: końcowa suma rachunku

Numer konta w Euro w systemie IBAN: PL78109015220000000150126622

Kod SWIFT WBKPPLPP

Santander Bank Polska S.A

al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa

9. Ochrona danych osobowych

Firma podchodzi do ochrony danych osobowych klientów bardzo poważnie. Prosimy o dokładne zapoznanie się z informacjami o ochronie danych osobowych.

Data Privacy One-Pager

Szanowni Klienci sklepu K9 Thorn, szanowni Państwo odwiedzający naszą stronę,

dziękujemy za zaufanie, którym nas Państwo obdarzyliście. Ochrona Państwa danych osobowych i przestrzeganie Państwa prawa do samostanowienia informacyjnego w kwestii gromadzenia, przetwarzania i przekazywania Państwa danych osobowych jest dla nas najwyższym priorytetem. Poniższe informacje mają na celu zapoznanie Państwa z danymi, które gromadzimy i przetwarzamy w odniesieniu do korzystania przez Państwo z naszej strony internetowej. Szczegółowy opis znajduje się w zakładce Polityka prywatności. Dalsze informacje dot. prawa do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych znajdują się w zakładce Informacje dot. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

 

K9 Thorn Ewelina Deputat, ul. Rubczaka 20, 54-002 Wrocław jest odpowiedzialna za ochronę danych na niniejszej stronie internetowej. W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem +48 531955008 lub drogą elektroniczną pod adresem mailowym k9@k9thorn.pl.

Zakres Państwa danych osobowych, które przetwarzamy:

Obszar - Odwiedzanie naszych stron

Jakie dane są przetwarzane? - Adres IP, pliki cookies, ID zamówienia (w przypadku reklam)

Jaki jest cel przetwarzania danych? - Generowanie raportów

Dzięki raportom możemy stworzyć połączenie do naszej strony internetowej i uprościć jej użytkowanie np. poprzez preselekcję właściwego języka i odpowiedniej waluty. Przeprowadzamy analizy, żeby ocenić ochronę i stabilność systemu, ale również w celach administracyjnych.

Statystyki stron internetowych

Korzystamy ze statystyk stron internetowych oraz narzędzi trackingowych do oceny zachowań użytkowników. Umożliwia nam to lepsze dopasowanie naszej strony do Państwa zainteresowań – analiza statystyczna profilu użytkownika dostarcza nam informacji o funkcjonalności i popularności naszych stron internetowych (np. o liczbie odwiedzających, klikających na oferty specjalne na naszej stronie głównej).

Reklama

Za pomocą tzw. narzędzi trackingowych do analizy reklam internetowych, zarówno my jak i strony trzecie możemy anonimowo analizować zachowania poszczególnych użytkowników na różnych stronach, określać ich obszar zainteresowań, oraz, bazując na zebranych informacjach, wyświetlać dopasowane do odbiorcy reklamy. Klientowi, który np. ogląda w internecie obrożę, zostanie wyświetlona reklama o pokrewnej tematyce.

Poprzez tzw. sieć afiliacyjną możemy reklamować nasze produkty na stronach trzecich. Klikając na taką reklamę, zostaniecie Państwo przekierowani do odpowiedniego produktu w naszym sklepie internetowym. Strona trzecia otrzyma numer zamówienia w celach rozliczenia prowizji tylko wtedy, jeśli dokonacie Państwo zakupu.

Wtyczki mediów społecznościowych

Na stronach naszego Magazynu K9 Thorn macie Państwo możliwość dzielenia się informacjami z serwisami społecznościowymi. W tym celu korzystamy z technologii wtyczki „shariff wrapper”, dzięki której, bez Państwa zgody, nie są przekazywane (automatycznie) Państwa dane.

Szczegóły dot. stosowanych na naszej stronie plików cookies, celu przetwarzania, oraz opis postępowania w celu wyłączenia plików cookies i narzędzi do trackingu reklam znajdziecie Państwo w zakładce Informacje dot. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

Podstawa prawna - Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO

Czy istnieje obowiązek podawania danych? - Nie. Jednak bez przetwarzania danych niektóre obszary strony internetowej nie działają bądź działają w sposób ograniczony, np. Twój koszyk zapisywany jest za pomocą plików cookies.

Czy profilowanie ma miejsce? – Tak

Obszar

Sklep internetowy:

Jakie dane są przetwarzane? - Adres e-mail, tytuł, imię i nazwisko, adres dostawy, adres rachunku, dane dot. płatności (bez danych karty kredytowej!), dane logowania zarejestrowanych użytkowników, numer klienta, numer zamówienia (dot. zarejestrowanych użytkowników), adres IP, pliki cookies.

Jaki jest cel przetwarzania danych? - Zamówienia

Używamy Państwa danych osobowych w celu zrealizowania Państwa zamówień i przygotowania ich do wysyłki. Jeśli posiadają Państwo konto w naszym sklepie internetowym, konieczne będzie podane danych logowania (adres e-mail i hasło) w celu weryfikacji konta.

Polecane produkty. Podczas Państwa odwiedzin na naszej stronie internetowej, przetwarzamy zanonimizowane dane, aby móc zaoferować dopasowane do Państwa potrzeb produkty.

Podstawa prawna - Art. 6 ust. 1 lit. a), b) i f) RODO

Czy istnieje obowiązek podawania danych? - Tak (zgodnie z umową). Zrealizowanie Państwa zamówienia i jego wysyłanie nie jest możliwe bez przetwarzania Państwa danych. Do przeprowadzenia analizy zachowań klienta sklepu internetowego, dane osobowe nie są wymagane.

Czy profilowanie ma miejsce? – Tak

Kiedy dane zostaną usunięte? - Dane są usuwane/przechowywane zgodnie z wymogami handlowymi i podatkowymi. Usunięcie możliwe w okresie istnienia konta lub w momencie wpłynięcia prośby o usunięcie danych.

Obszar

Mój K9 Thorn   

Jakie dane są przetwarzane? – Adres e-mail, numer klienta, imię i nazwisko, adres dostawy, adres rachunku, dane logowania, historia zamówień

Jaki jest cel przetwarzania danych? – Konto klienta. Państwa dane są przetwarzane w celu stworzenia konta klienta. Jako zarejestrowany klient możecie Państwo zarządzać swoimi danymi kontaktowymi, ustawić preferencje dot. dostawy, płatności i newslettera, oraz mieć wgląd do historii zamówień i dostęp do konta z punktami bonusowymi. Facebook Connect. Jeśli logujecie się Państwo w naszym sklepie internetowym za pomocą Państwa danych logowania do serwisu Facebook, między stronami zostanie wytworzone połączenie, które umożliwia transfer danych.

Podstawa prawna – Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO

Czy istnieje obowiązek podawania danych? – Nie. Korzystanie z konta klienta jest niemożliwe bez przetwarzania danych. Korzystanie z wtyczek serwisów społecznościowych jest dobrowolne i nie jest wymagane do korzystania z konta klienta.

Czy profilowanie ma miejsce? – Tak

Kiedy dane zostaną usunięte? – Podczas usunięcia Państwa konta bądź na prośbę o usunięcie danych.

Obszar

Newsletter       

Jakie dane są przetwarzane? – Adres e-mail, tytuł, imię i nazwisko, historia zamówień

Jaki jest cel przetwarzania danych? – Nowości i oferty specjalne. W newsletterze wysyłamy Państwu najnowsze informacje o produktach, usługach, promocjach i ofertach.

Podstawa prawna – Art. 6 ust. 1 lit. a) i f) RODO

Czy istnieje obowiązek podawania danych? – Tak. W przeciwnym razie nie możemy Państwu wysłać nasz newsletter ani spersonalizowaną ofertę.

Czy profilowanie ma miejsce? – Tak

Kiedy dane zostaną usunięte? – Jeśli wypiszecie się Państwo z newslettera, bądź na prośbę o usunięcie danych.

Obszar

Powiadomienie

Jakie dane są przetwarzane? – Adres e-mail

Jaki jest cel przetwarzania danych? –     

Dostępność produktów. Możecie Państwo otrzymać powiadomienie dot. dostępności produktów. Na Państwa życzenie możemy wysłać jednorazowe powiadomienie, kiedy pożądany produkt będzie ponownie dostępny.

Podstawa prawna – Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO

Czy istnieje obowiązek podawania danych? – Tak. W przeciwnym razie nie możemy Państwu udostępnić informacji o pożądanym produkcie.

Czy profilowanie ma miejsce? – Tak

Kiedy dane zostaną usunięte? – Państwa adres e-mail zostanie automatycznie usunięty po upływie 95 dni.

Obszar

Kontakt

Jakie dane są przetwarzane? – Imię i nazwisko, adres e-mail, wiadomość

Jaki jest cel przetwarzania danych? – Serwis obsługi klienta. Możecie się Państwo zwrócić do nas z zapytaniem poprzez formularz kontaktowy, e-mail bądź telefonicznie. Za pomocą danych osobowych mamy możliwość skontaktowania się z Państwem i udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytanie.

Podstawa prawna – Art. 6 ust. 1 lit. a) i b) RODO

Czy istnieje obowiązek podawania danych? – Nie. Bez przetwarzania Państwa danych nie będziemy mogli udzielić odpowiedzi na Państwa zapytanie.

Czy profilowanie ma miejsce? – Tak

Kiedy dane zostaną usunięte? – W przypadku usunięcia przez Państwo konta; 2 lata po ostatnim nawiązanym kontakcie lub na prośbę o usunięcie danych osobowych.

Obszar

Serwisy społecznościowe           

Jakie dane są przetwarzane? – Adres e-mail, nazwa użytkownika, komentarze

Jaki jest cel przetwarzania danych? – k9thornblog! Przetwarzamy Państwa dane osobowe, aby móc, po wcześniejszym sprawdzeniu, opublikować Państwa komentarze na naszym blogu. Adres e-mail nie jest publikowany.

Podstawa prawna – Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO

Czy istnieje obowiązek podawania danych? – Nie. Bez przetwarzania danych nie jest możliwe korzystanie z funkcji komentowania.

Czy profilowanie ma miejsce? – Nie

Kiedy dane zostaną usunięte? – Na prośbę o usunięcie danych.

Obszar

Program partnerski       

Jakie dane są przetwarzane? – Adres e-mail, tytuł, imię i nazwisko, adres rachunku, dane dot. płatności, dane logowania

Jaki jest cel przetwarzania danych? – Afiliacja. Jako partner reklamowy K9 Thorn, macie Państwo możliwość umieszczania reklam sklepu K9 Thorn na swojej stronie internetowej i otrzymywania prowizji. Przetwarzamy Państwa dane w celu utworzenia dla Państwa konta partnera, oraz aby móc się z Państwem kontaktować i wypłacać prowizję

Podstawa prawna – Art. 6 ust. 1 lit. a) i b) RODO

Czy istnieje obowiązek podawania danych? – Tak. Bez możliwości przetwarzania Państwa danych, nie możecie Państwo zostać naszym partnerem reklamowym.

Czy profilowanie ma miejsce? – Nie

Kiedy dane zostaną usunięte? – Dane są usuwane/przechowywane zgodnie z wymogami handlowymi i podatkowymi; w okresie istnienia konta partnera bądź do momentu wpłynięcia prośby o usunięcie danych.

Obszar

Praca    

Jakie dane są przetwarzane? – Tytuł, imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, dokumenty aplikacyjne

Jaki jest cel przetwarzania danych? – Podania o pracę. Osoby ubiegające się o pracę mogą składać swoje aplikacje poprzez zakładkę „Praca” na stronie internetowej. Zebrane dane będą użyte wyłącznie w celu skontaktowania się z kandydatami i sprawdzenia ich umiejętność.

Podstawa prawna – § 26 BDSG [Federalna Ustawa o Ochronie Danych Osobowych]

Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO

Czy istnieje obowiązek podawania danych? – Tak. Bez przetwarzania Państwa danych, nie będziemy mogli zapoznać się z Państwa dokumentami aplikacyjnymi.

Czy profilowanie ma miejsce? – Nie

Kiedy dane zostaną usunięte? – Sześć miesięcy po odmowie bądź na prośbę o usunięcie danych, jeśli została nam udzielona zgoda na dłuższe ich przechowywania.

Zakres danych osobowych przekazywanych stronom trzecim?

Obszar

Odwiedzanie naszej strony

Przekazywane informacje – Adres IP, pliki cookies

Kto otrzymuje Państwa dane i w jakim celu? – Analizy stron internetowych i reklama internetowa: dostawcy narzędzi trackingowych i reklamowych przetwarzają dane w naszym imieniu w celu przeprowadzenia analizy użytkownika i przygotowania statystyk oraz umieszczenia zgodnych z obszarami zainteresowań użytkownika reklam.

Czy przekazujemy informacje do państw spoza UE? – Tak. Niektórzy dostawcy mają swoje siedziby poza UE/EOG.

Obszar

Sklep internetowy

Przekazywane informacje – Adres e-mail, adres dostawy

Kto otrzymuje Państwa dane i w jakim celu? – Usługi dostawcze: aby umożliwić naszym dostawcom podanie Państwu ram czasowych, w których Państwa paczka zostanie dostarczona, oraz umożliwić Państwu zmianę daty dostawy paczki, udostępniamy współpracującym z nami firmom dostawczym nie tylko Państwa adres dostawy, ale również adres e-mail i numer telefonu, jeśli został podany.

Pliki cookies, numer klienta, numer zamówienia (dot. zarejestrowanych klientów - Polecane produkty: w celu usprawnienia wyszukiwań na naszej stronie internetowej zatrudniamy dostawcę z zakresu personalizacji stron internetowych, który na podstawie Państwa danych dokonuje spersonalizowanej selekcji produktów. Dzięki temu wyświetlają się produkty, które mogą Państwa zainteresować.

Czy przekazujemy informacje do państw spoza UE? – Nie

Obszar

Newsletter

Przekazywane informacje – Adres e-mail, tytuł, imię i nazwisko, historia zamówień

Kto otrzymuje Państwa dane i w jakim celu? – Nowości: wysyłanie newslettera odbywa się dzięki zatrudnionemu przez nas dostawcy z zakresu e-mail marketingu, który jest odpowiedzialny za tworzenie i wysyłanie newsletterów.

Czy przekazujemy informacje do państw spoza UE? – Nie

Obszar

Kontakt

Przekazywane informacje – Imię i nazwisko, adres e-mail, wiadomość

Kto otrzymuje Państwa dane i w jakim celu? – Serwis obsługi klienta: na Państwa zapytania odpowiadają agencje obsługi klienta pracujące na zlecenie K9 Thorn.

Czy przekazujemy informacje do państw spoza UE? – Nie

Obszar

Serwisy społecznościowe

Przekazywane informacje – Adres e-mail, nazwa użytkownika, komentarze

Kto otrzymuje Państwa dane i w jakim celu? – k9thornblog!: do obsługi naszego bloga zatrudniliśmy tzw. managed service, co oznacza, że zatrudniliśmy dostawcę usług IT do obsługi aplikacji w naszym imieniu. Obsługa obejmuje hosting, utrzymanie, serwisowanie, backup oraz wsparcie.

Czy przekazujemy informacje do państw spoza UE? – Nie

Obszar

Program partnerski

Przekazywane informacje – Adres e-mail, tytuł, imię i nazwisko, adres rachunku, dane dot. płatności, dane logowania

Kto otrzymuje Państwa dane i w jakim celu? – Afiliacja: zleciliśmy również dostawcy usług IT obsługę aplikacji dla partnerów reklamowych w naszym imieniu.

Czy przekazujemy informacje do państw spoza UE? – Nie

Obszar

Praca

Przekazywane informacje – Tytuł, imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, dokumenty aplikacyjne

Kto otrzymuje Państwa dane i w jakim celu? – Podania o pracę: w naszej zakładce „Praca” używamy oprogramowania do zarządzania pracownikami, aby wesprzeć zarządzanie podaniami oraz wyszukiwaniem ofert pracy.

Czy przekazujemy informacje do państw spoza UE? – Nie

Jakie są Państwa prawa w odniesieniu do przetwarzania danych?

W każdej chwili macie Państwo prawo, żeby zażądać od K9 Thorn potwierdzenia, czy Państwa dane osobowe są przetwarzane, oraz do otrzymania informacji dot. tych danych osobowych. Macie Państwo również prawo do skorygowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, oraz prawo do wniesienia w każdej chwili sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, a także prawo do cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych oraz prawo do zażądania transferu danych. Wszelkie prośby o udzielenie informacji, zapytania, unieważnienia oraz sprzeciwy dot. przetwarzania danych, proszę kierować do nas drogą mailową, do naszego inspektora ochrony danych bądź na ww. dane kontaktowe. Dodatkowo, w razie naruszenia ochrony danych osobowych, możecie Państwo złożyć skargę do organu nadzorczego.

10. Oferta sklepu

K9 Thorn Ewelina Deputat,

Ul. Jana Rubczaka 20

54-002 Wrocław

NIP: 7962545522

11. Regulacja końcowa

W razie nieważności lub niemożności wcielenia w życie którejś z regulacji zawartych w regulaminie, reszta regulacji pozostaje w mocy prawnej. Działamy zgodnie z prawem z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG). Ta klauzula prawna obowiązuje wyłącznie wtedy, jeśli udzielana ochrona nie jest wykluczona przez przepisy prawne kraju, w którym znajdował się konsument w momencie składania zamówienia.